ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.01 KB 258
กำหนดการของโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.51 KB 248
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในแต่ละระดับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.89 KB 486
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (7 ก.พ. 2560) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.13 KB 301
แบบรายงานการฝึกอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 330
แบบฟอร์มการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40 KB 315
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 127 KB 337
แผนปฏิบัติการ ปี 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 494.82 KB 312
แบบฟอร์มการเขียนแผนกิจกรรมที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 325
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 438