ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.01 KB 60
กำหนดการของโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.51 KB 58
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในแต่ละระดับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.89 KB 239
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (7 ก.พ. 2560) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.13 KB 113
แบบรายงานการฝึกอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 107
แบบฟอร์มการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40 KB 129
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 127 KB 136
แผนปฏิบัติการ ปี 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 494.82 KB 119
แบบฟอร์มการเขียนแผนกิจกรรมที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 135
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 241