ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2560
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
08 พ.ย. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 กีฬาสีภายใน "ลูกดอนเกมส์"
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา