ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม dltv
https://www.dltv.ac.th/channels/tv
29 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
08 มี.ค. 62 กิจกรรมวันวิชาการ / ตลาดนัดมือสอง
15 ก.พ. 62 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.4-6 / ม.1-3
05 ก.พ. 62 กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทย
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส
21 ธ.ค. 61 กิจกรรมกีฬาสีภายใน "ลูกดอนเกมส์"
07 ธ.ค. 61 กิจกรรมแนะแนว
05 ธ.ค. 61 วันชาติไทย
18 พ.ย. 61 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2561
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
06 ส.ค. 61 ถึง 10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันอาเซียน
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
25 ก.ค. 61 กิจกรรมวันภาษาไทย
02 ก.ค. 61 พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด/To be number 1