คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางอัมพร สมบูรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 087-1466422
อีเมล์ : Aumpomsomboon@gmail.com

นางดรุณทิพย์ ขันสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 081-0046980
อีเมล์ : Darunthip@hotmail.com

นางสาวดวงเนตร บุทธนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวลัดดา การเพียร
ครูอัตราจ้าง