กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุริยา วงษ์ดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศกร มนนอก
ครูอัตราจ้าง