กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุริยา วงษ์ดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายพงศกร มนนอก
ครูอัตราจ้าง