กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกุลิสรา คำเหลากุลธรา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภวรรณ จันทราเขต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศุภลักษณ์ เกตะราช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววนิดา ชัยอาษา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1