ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 28) 18 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนวัดดอนดารงธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 362) 25 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏ (อ่าน 343) 21 พ.ค. 63
แนะนำวิธีการใช้ DLTV ช่องทางการเรียน ในช่วง 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 - (อ่าน 9) 20 พ.ค. 63
วิธีการบันทึกข้อมูลการเรียน (DLTV) l โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป.ชลบุรีเขต1 (อ่าน 9) 20 พ.ค. 63