ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.01 KB 266296
กำหนดการของโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.51 KB 266279
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในแต่ละระดับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.89 KB 266534
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (7 ก.พ. 2560) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.13 KB 266334
แบบรายงานการฝึกอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 267199
แบบฟอร์มการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40 KB 266347
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 127 KB 266378
แผนปฏิบัติการ ปี 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 494.82 KB 266341
แบบฟอร์มการเขียนแผนกิจกรรมที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 266349
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 266464