ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.01 KB 247004
กำหนดการของโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.51 KB 246986
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในแต่ละระดับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.89 KB 247234
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (7 ก.พ. 2560) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.13 KB 247040
แบบรายงานการฝึกอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 247364
แบบฟอร์มการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40 KB 247051
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 127 KB 247083
แผนปฏิบัติการ ปี 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 494.82 KB 247048
แบบฟอร์มการเขียนแผนกิจกรรมที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 247059
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 21.95 KB 247173