ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
     เมื่อวันที่ ๑๕- ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม นางณัชนภัสค์ แป้นแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๔-ป.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง จ.ชลบุรี ในการเข้าค่ายในครั้งนี้มีกิจกรรมทั้งภาคปฏิบัติ และภาคสนามเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆในวิชาลูกเสือ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับตนเองในชีวิตประจำวันได้ (ครูธัญพิชชา,ครูอรรถพร ภาพ/งานไอซีที โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ข่าว)
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2560,22:44   อ่าน 89 ครั้ง