ภาพกิจกรรม
กิจกรรมฝึกซ้อมหนีอุบัติภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม นางณัชนภัสค์ แป้นแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม และประสานหน่วยงานดับเพลิงเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จัดให้มีกิจกรรมฝึกซ้อมหนีอุบัติภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมและสามารถประฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นจริงได้ (งานไอซีที โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ภาพ/ข่าว)
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,20:21   อ่าน 167 ครั้ง