ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด/เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม มอบหมายให้ นางณัชนภัสค์ แป้นแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ได้จัดให้มีกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด/เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด ให้มีความความเกรงกลัวต่อพิษภัยอันตรายของยาเสพติด ที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยมีผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน(งานไอซีที โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ภาพ/ข่าว)
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,21:42   อ่าน 563 ครั้ง