ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม รองผู้อำนวนการ และคณะครู ทางโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมได้จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาคุณภาพฃีวิต ความกตัญญูกตเวที และคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตของนักเรียน (งานไอซีที โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ภาพ/ข่าว)
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2561,11:09   อ่าน 233 ครั้ง