ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม นางณัชนภัสค์ แป้นแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมทำบุญใส่บาตรและจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในกิจกรรมมีการแสดงระลึกถึงพระคุณแม่และการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินาถ กิจกรรมสานสัมพันธ์แม่สู่ลูก เพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวที รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่ และเสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว (งานไอซีที โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ภาพ/ข่าว)

โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,14:40   อ่าน 251 ครั้ง