ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม นางณัชนภัสค์ แป้นแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ภายในงานมีการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ การแสดงของนักเรียน science show การจัดนิทรรศการฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (คุณครูธัญพิชชา/งานไอซีที โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ภาพ/ข่าว)
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2561,22:30   อ่าน 279 ครั้ง