ภาพกิจกรรม
obgmLติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน โดยมีนายอรรถพล ปิ่นมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ และนางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 1 ติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำเร็จต่อไป(ICTโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ภาพ/ข่าว)
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2562,22:34   อ่าน 117 ครั้ง