ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/11/2013
ปรับปรุง 18/02/2021
สถิติผู้เข้าชม 348157
Page Views 504471
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง 038201393
2 โรงเรียนบ้านโสม คลองกิ่ว บ้านบึง
3 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คลองกิ่ว บ้านบึง
4 โรงเรียนจิรพลวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
5 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด คลองกิ่ว บ้านบึง 038158883
6 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
7 โรงเรียนบ้านมาบคล้า คลองกิ่ว บ้านบึง 038158625
8 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต คลองกิ่ว บ้านบึง
9 โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) บ้านบึง บ้านบึง
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ บ้านบึง บ้านบึง
11 โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก) บ้านบึง บ้านบึง
12 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ บ้านบึง บ้านบึง
13 โรงเรียนบ้านมาบกรูด บ้านบึง บ้านบึง
14 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร บ้านบึง บ้านบึง 038443967 , 038446281-3
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(แผนกสองภาษา) บ้านบึง บ้านบึง 038119394
16 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ บ้านบึง บ้านบึง
17 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล บ้านบึง บ้านบึง 038444544
18 โรงเรียนจิ้นฮิ้ว บ้านบึง บ้านบึง
19 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม มาบไผ่ บ้านบึง
20 โรงเรียนบ้านเขาแรต มาบไผ่ บ้านบึง
21 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร) มาบไผ่ บ้านบึง
22 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ มาบไผ่ บ้านบึง
23 โรงเรียนเฮงฮั้ว หนองชาก บ้านบึง 038485380
24 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี หนองชาก บ้านบึง
25 โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง) หนองชาก บ้านบึง 038485484
26 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) หนองชาก บ้านบึง
27 โรงเรียนบ้านโป่ง หนองซ้ำซาก บ้านบึง
28 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองซ้ำซาก บ้านบึง
29 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก หนองซ้ำซาก บ้านบึง
30 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง หนองบอนแดง บ้านบึง 038-192739
31 โรงเรียนวัดหนองยาง หนองบอนแดง บ้านบึง
32 โรงเรียนวัดอรุณรังษี หนองอิรุณ บ้านบึง
33 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน หนองอิรุณ บ้านบึง
34 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ หนองอิรุณ บ้านบึง
35 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน หนองอิรุณ บ้านบึง 0-3848-5055
36 โรงเรียนบ้านตาลดำ หนองอิรุณ บ้านบึง
37 โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) หนองอิรุณ บ้านบึง
38 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม หนองอิรุณ บ้านบึง
39 โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) หนองอิรุณ บ้านบึง
40 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
41 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 0-3829-2225
42 โรงเรียนบ้านป่ายุบ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
43 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 038-160467
44 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คลองพลู หนองใหญ่ 038 218072 - 3
45 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
46 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง หนองเสือช้าง หนองใหญ่
47 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
48 โรงเรียนบ้านท่าจาม หนองเสือช้าง หนองใหญ่
49 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หนองใหญ่ หนองใหญ่
50 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองใหญ่ 0-3821-9196
51 โรงเรียนพิทยรังสี หนองใหญ่ หนองใหญ่
52 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ห้างสูง หนองใหญ่ 038168161
53 โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ห้างสูง หนองใหญ่
54 โรงเรียนบ้านชากนา เขาซก หนองใหญ่
55 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เขาซก หนองใหญ่ 038190004
56 โรงเรียนสหะพาณิชย์ เมืองชลบุรี
57 โรงเรียนวัดบุญญราศรี คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
58 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา คลองตำหรุ เมืองชลบุรี 038 - 743 -513 ถึง 20 ต่อ 111 เบอร์มือถือ 081 - 868 - 7956
59 โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี
60 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี 0-3844-0220
61 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง นาป่า เมืองชลบุรี
62 โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร นาป่า เมืองชลบุรี 0-38055536
63 โรงเรียนนาป่ามโนรถ นาป่า เมืองชลบุรี
64 โรงเรียนวัดนาเขื่อน นาป่า เมืองชลบุรี
65 โรงเรียนชลบุรี(สุขบท) บางทราย เมืองชลบุรี
66 โรงเรียนสุตา บางทราย เมืองชลบุรี
67 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฏร์นุกูล) บางทราย เมืองชลบุรี
68 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) บางทราย เมืองชลบุรี
69 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
70 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038-282533
71 โรงเรียนวุฒิวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038278788
72 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
73 โรงเรียนเฮงฮ่าง บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
74 โรงเรียนเทศบาล บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038111213
75 โรงเรียนชลกันยานุกูล บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
76 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
77 โรงเรียนศุทธรัตน์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
78 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
79 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
80 โรงเรียนอนุวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
81 โรงเรียนเฉลิมศรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
82 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) บ้านปึก เมืองชลบุรี 0 3805 5926
83 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง บ้านสวน เมืองชลบุรี
84 โรงเรียนบ้านหนองตะโก บ้านสวน เมืองชลบุรี 0-3828-6950
85 โรงเรียนเมืองชลพิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
86 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน บ้านสวน เมืองชลบุรี
87 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
88 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) บ้านสวน เมืองชลบุรี
89 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ บ้านสวน เมืองชลบุรี
90 โรงเรียนเกษมวิทย์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
91 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
92 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บ้านสวน เมืองชลบุรี
93 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส บ้านสวน เมืองชลบุรี
94 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
95 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
96 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี 0-3828-5659
97 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ บ้านโขด เมืองชลบุรี
98 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที บ้านโขด เมืองชลบุรี
99 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
100 โรงเรียนธรรมวาที มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
101 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
102 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
103 โรงเรียนกาญจนะวิทยา มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
104 โรงเรียนวัดสำนักบก สำนักบก เมืองชลบุรี
105 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) หนองข้างคอก เมืองชลบุรี 0-3828-5710
106 โรงเรียนบ้านวังตะโก หนองข้างคอก เมืองชลบุรี
107 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง หนองรี เมืองชลบุรี
108 โรงเรียนบ้านหัวโกรก หนองรี เมืองชลบุรี
109 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี หนองรี เมืองชลบุรี 038476409
110 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา หนองรี เมืองชลบุรี
111 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ หนองรี เมืองชลบุรี
112 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 0-3814-6124
113 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
114 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 0 3821 5142
115 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
116 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
117 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
118 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
119 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
120 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช อ่างศิลา เมืองชลบุรี
121 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค อ่างศิลา เมืองชลบุรี 038-397425
122 โรงเรียนนานาชาติเดอะซิตี้(MISB) อ่างศิลา เมืองชลบุรี
123 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 อ่างศิลา เมืองชลบุรี
124 โรงเรียนวัดเตาปูน เสม็ด เมืองชลบุรี
125 โรงเรียนสถาพรพิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
126 โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) เสม็ด เมืองชลบุรี
127 โรงเรียนประภัสสรวิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
128 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี 038392718
129 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี 0-3839-2718
130 โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ เหมือง เมืองชลบุรี
131 โรงเรียนนารานุบาล เหมือง เมืองชลบุรี 038113719
132 โรงเรียนวัดตาลล้อม เหมือง เมืองชลบุรี
133 โรงเรียนสุขุมวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี
134 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-0579
135 โรงเรียนวัดบางเป้ง แสนสุข เมืองชลบุรี 0871495353
136 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-1027
137 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข แสนสุข เมืองชลบุรี
138 โรงเรียนแสนสุขศึกษา แสนสุข เมืองชลบุรี
139 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี
140 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3838-2020